เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน มกราคม 2563 เปิดที่นี้ >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877790.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน กุมพาพันธ์ 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877814.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน มีนาคม 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877840.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน เมษายน 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877868.pdf
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเดือน พฤษภาคา 2563 เปิดที่นี้
>>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1592877887.pdf
^