เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1542704927.pdf
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1579503734.pdf 
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619062340.pdf
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650963440.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ  
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนเเรก) >>> http://www.sobpad.go.th/datas/file/1593676366.pdf
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือนเเรก) >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1619067539.pdf
►รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนเเรก) >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1650963488.pdf

^