เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงานข้อมูลสิถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลสิถิติการให้บริการ
รายงานข้อมูลสิถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563
สถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณ 2563 >>>http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927080.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927103.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคมปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927127.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายนปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927153.pdf
สถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคมปีงบประมาณ 2563 >>>
http://www.sobpad.go.th/datas/file/1591927173.pdf
^